Szkolenie Revit: Intermediate

czas trwania: 3 x 6 godzin (szkolenie weekendowe 2 x 8 godzin)

 

Ramowy program szkolenia:

WPROWADZENIE
Czym jest BIM.
Praca na zintegrowanym modelu w REVIT.
Hierarchia obiektów w modelu: Kategorie, Rodziny, Typy.

INTERFEJS, NAWIGACJA oraz METODY WYBIERANIA OBIEKTÓW
Wstążka aplikacji.
Przeglądarka projektu.
Palety narzędziowe.
Obszar pracy.
Pozostałe elementy interfejsu.
Nawigacja w widokach oraz w modelu 3D.
Przegląd możliwości sterowania widocznością obiektów.
Wydajne metody wybierania obiektów.

TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU
Formaty plików w aplikacji.
Szablony.
Personalizacja ustawień.
Dodawanie poziomów.
Tworzenie i modyfikowanie siatki projektowej.
Definiowanie i modyfikacja styli materiałów budowlanych.

MODELOWANIE i EDYCJA
Tworzenie ścian.
Edycja tworzenie własnych typów ścian.
Ściany fundamentowe.
Ściany kurtynowe.
Właściwości ścian.
Wiązania przy tworzeniu ścian.
Komin murowany.
Przebicia w ścianach.
Wstawianie okien i drzwi.
Modelowanie schodów i poręczy.
Stropy, stropodachy i dachy – typy, tworzenie oraz edycja.
Modyfikacja obiektów na podstawie szkicu. Linie separacji pomieszczeń.

MODEL TERENU
Wykreślenie działki.
Rzędne punktów terenu.
Obszary podrzędne.
Komponenty parkingu.
Roślinność, pojazdy i inne komponenty terenu.

DOKUMENTACJA
Schemat kolorów dla pomieszczeń.
Zestawienia pomieszczeń.
Tworzenie legendy.
Zestawienia materiałowe.
Tworzenie i edycja widoków.
Widok elewacji.
Przekroje.
Tworzenie i edycja arkuszy.
Umieszczanie rysunków na arkuszach.
Szczegóły w dokumentacji.

PODSTAWY WIZUALIZACJI
Tworzenie i edycja kamer.
Opcje wyświetlania grafiki.
Rendering w formie statycznej oraz animacji.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email