Szkolenie Inventor: Intermediate

czas trwania: 3 x 6 godzin (szkolenie weekendowe 2 x 8 godzin)

Inventor stopień średnio zaawansowany.

Ramowy program szkolenia:

WPROWADZENIE
konfiguracja pliku projektu
zapoznanie się z interfejsem użytkownika
nawigacja w przestrzeni modelu
style widoku
nawigacja w przeglądarce modelu

SZKICE
środowisko szkicu
dodawanie wiązań geometrycznych
dodawanie wiązań wymiarowych
wymiary sterowane i sterujące
import geometrii z Autocad

PROJEKTOWANIE CZĘŚCI
podstawowe narzędzia i techniki modelowania
wyciągnięcie profilu (extrude)
obrót profilu (revolve)
przeciągnięcie profilu (sweep)
wyciągnięcie złożone profili (loft)
żebra (rib)
zaokrąglenia, fazowania, skorupa, pochylenia (fillet, chamfer, shell, draft)
dodawanie i edycja otworów (hole)
części wielobryłowe
zaawansowane techniki modelowania części

PROJEKTOWANIE ZESPOŁU
dodawanie części do zespołu
dodawanie wiązań i połączeń
kopia lustrzana zespołu
praca z podzespołem
projektowanie części w kontekście zespołu
szkicowanie w kontekście zespołu
tworzenie nowej części
wstawianie części z biblioteki Content Center

PRACA Z PREZENTACJAMI
prezentacja statyczna oraz dynamiczna
tworzenie widoku rozbitego zespołu
tworzenie widoków ujęć w prezentacji
edycja torów montażu
tworzenie animacji montażu zespołu

PRACA Z RYSUNKAMI ZESPOŁÓW
własna ramka i tabelka rysunkowa
rzuty i widoki rysunkowe
narzędzia do opisywania rysunku
wymiarowanie i automatyczne linie osiowe
lista części zespołu
szkice na rzutach

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email