Szkolenie Fusion 360: Essentials

czas trwania: 3 x 6 godzin (szkolenie weekendowe 2 x 8 godzin)

Szkolenie zostało przygotowane specjalnie dla szkół średnich i podstawowych. Zakres jest indywidualnie dostosowywany do profilu szkoły. Ceny również są indywidualnie ustalane, między innymi w oparcio o ilość uczestników, zakres tematyczno-godzinowy, miejsce szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

WPROWADZENIE DO PROGRAMU
konto A360 – praca w chmurze
instalacja aplikacji
interfejs oraz opcje aplikacji
zarządzanie projektami
wgrywanie plików zewnętrznych

SZKICE
paleta szkicu (sketch palette)
parametry wymiarowe i geometryczne
narzędzia do rysowania
narzędzia do edycji
widoczność szkicu

TWORZENIE CZĘŚCI
wyciągnięcie (extrude)
obrót (revolve)
przeciągnięcie (sweep)
wyciągnięcie złożone (loft)
tworzenie otworów (hole)
szyki (pattern) i lustro (mirror)

EDYCJA CZĘŚCI
naciśnij i ciągnij (press pull)
zaokrąglenie, faza (fillet, chamfer)
skorupa (shell)
przesuwanie, kopiowanie
wybrane narzędzia z grupy sprawdź (inspect)
powierzchnie osie i punkty konstrukcyjne użytkownika
praca z częściami wielobryłowymi

WSTĘP DO ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI FUSION 360
modelowanie swobodne – wykorzystane T-splines
praca z podkładami rastrowymi (attached canvas)
tworzenie zespołów z brył (create components from bodies)

WYNIKI PRACY
dokumentacja płaska modelu: rzuty, przekroje i szczegóły
opisywanie i wymiarowanie dokumentacji płaskiej
zapis w formacie .pdf i .dwg
przygotowanie pliku STL
wizualizacja produktu – środowisko renderingu

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email