Szkolenie Autocad: Advanced

czas trwania: 3 x 6 godzin (weekendowo 2 x 8 godzin)

To intensywny warsztat, przeznaczony dla wszystkich, którzy opanowali już rysowanie, opisywanie i drukowanie dokumentacji w stopniu dobrym lub bardzo dobrym. Kolejnym etapem jest automatyzacja powtarzalnych czynności, i personalizacja zarówno samej aplikacji jak i również szablonu. Zajmiemy się tworzeniem zaawansowanych bloków (dynamicznych oraz z atrybutami). Dowiesz się jak wstawiać i precyzyjnie skalować odnośniki zewnętrzne jako podkłady. Omówimy zaawansowane metody przygotowania wydruku. Nauczysz się wyciągać informacje z rysunku – automatycznie zliczać:  powierzchnie, długości oraz bloki. Poznasz instrukcje wyświetlania danych (field) w tekstach oraz tabelach. Dowiesz się jak należy wysyłać rysunki dwg, by prawidłowo wyświetlały się na innym komputerze. Zwiększysz wydajność pracy; dostosowując prawy przycisk myszy; tworząc własne skróty klawiaturowe, skróty literowe i klawisze zmiany czasowej; edytując interfejs użytkownika (CUI). Opanujesz palety narzędzi; stworzysz na nich własne funkcje, ikony, zestawy narzędzi do wymiarowania w różnych stylach i skalach.

Ramowy program szkolenia:

DOSTOSOWANIE
Własne skróty klawiaturowe, skróty literowe (aliasy poleceń), skróty zmiany czasowej. Dostosowanie prawego przycisku myszy. CUI. Własne polecenia na paskach i panelach. Tworzenie ikon przycisków. Menu częściowe użytkownika.

PALETY NARZĘDZI
Przykładowe makra i funkcje na paletach narzędzi. Dostosowanie wyglądu palet. Eksport oraz import palet narzędzi. Wymiarowanie przy użyciu palet narzędzi. Style wymiarowania.

ZAAWANSOWANE METODY RYSOWANIA I EDYCJI
Obiekty typu region, obwiednia, przykryj. Obracanie oraz skalowanie z odniesieniem. Polecenie wyrównaj. Edycja i tworzenie polilinii. Właściwości fizyczne. Grupy.

WARSTWY
Przenoszenie warstw między plikami. Domyślna szerokość linii. Tworzenie i użycie filtrów warstw. Spacer warstwowy. Nazwane stany warstw. Izolowanie warstw a izolowanie obiektów.

BLOKI
Bloki dynamiczne. Paleta autorska edytora bloku. Parametry i operacje w blokach dynamicznych. Parametr widoczności. Bloki z atrybutami. Wykorzystanie pola (field) w atrybutach. Zamiana jednostek powierzchni w atrybutach bloków. Zestawienie bloków w formie tabeli. Operacje na łączach danych. Style tabeli.

ODNOŚNIKI ZEWNĘTRZNE
Wstawianie podkładów rastrowych. Wstawianie plików PDF oraz DWG. Sklalowanie, kadrowanie i korekta podkładów. Edycja lokalna odnośników zewnętrznych. Ustalanie załączonych plików DWG. Praca z paletą odnośników. Narzędzie eTransmit. Odzyskiwanie niewczytanych odnośników. Praca z mapą geodezyjną. Porządek rysowania.

WYDRUK
Przygotowanie wydruku w układach. Tabelka i ramka w formie bloku z atrybutami. Rzutnia prostokątna, wieloboczna i z obiektu. Wykorzystanie pól (fields) do opisu układów: skala, nazwa układu, nazwa pliku. Automatyczna data wydruku. Lista skal wydruku. Przenoszenie układów za pomocą DesignCenter. Wstawianie układu z szablonu. Edycja standardowej drukarki DWG to PDF. Wyłączanie informacji o warstwach. Niestandardowe style wydruku. Wydruk zbiorczy z wielu plików do jednego dokumentu PDF.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email