Szkolenie Autocad: Intermediate

czas trwania: 3 x 6 godzin (weekendowo 2 x 8 godzin)

Zakres szkolenia obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o tworzeniu, modyfikacji, opisywaniu i wydruku w AutoCAD. Niezbędne funkcje i metody wprowadzane są, w czasie realizowania konkretnych, praktycznych zadań. Szkolimy zawsze na bieżącej wersji aplikacji.

Ramowy program szkolenia:

INTERFEJS, NAWIGACJA oraz METODY WYBIERANIA OBIEKTÓW
Interfejs aplikacji : karty i panele wstążki, pasek szybkiego dostępu, wiersz poleceń, pasek stanu. Najważniejsze palety programu. Nawigowanie w obszarze roboczym . Podstawowe metody wybierania obiektów. Trzy tryby pracy narzędzia LASSO.  Skróty literowe, skróty klawiaturowe oraz klawisze zmiany czasowej.

NARZĘDZIA DO RYSOWANIA
Narzędzia rysunkowe: OBIEKT, BIEGUN, ORTO, ŚLEDZENIE, DYNMODE, WYBIERANIE CYKLICZNE. Układ kartezjański oraz biegunowy, współrzędne względne i bezwzględne. Przegląd narzędzi dostępnych na panelu Rysuj wstążki.

MODYFIKACJA OBIEKTÓW NA RYSUNKU
Przegląd narzędzi dostępnych na panelu Zmień wstążki. Edycja za pomocą uchwytów kontrolnych. Wybieranie wielu uchwytów kontrolnych. Skalowanie oraz obracanie z odniesieniem. Narzędzie wyrównaj.

PRACA NA WARSTWACH
Tworzenie warstw. Edycja warstw. Sterowanie widocznością, zamrożeniem i blokowanie warstw do edycji. Blokowanie warstw w aktywnych rzutniach. Spacer warstwowy.

ELEMENTY OPISOWE
Tekst – indeks górny i dolny, ułamki, style tekstu. Rozmiar tekstu a skala wydruku. Domyślna wysokość tekstu. Automatyczne kolumny tekstu. Odbicie lustrzane tekstu. Tekst z linią odniesienia i jego style.

WYMIAROWANIE
Wstawianie wymiarów liniowych, wyrównanych, kątowych, promienia i średnicy, współrzędnych. Wymiarowanie szeregowe i od bazy. Styl budowlany i mechaniczny wymiarowania. Automatyczna zmiana rozmiaru opisów wymiarowych. Wykorzystanie palety narzędzi do wymiarowania.

PRACA NA BLOKACH
Tworzenie i edycja bloków. Wstawianie bloków. Odnajdywanie bloków zainstalowanych wraz z aplikacją. Wykorzystanie palety narzędzi i palety DesignCenter do wstawiania bloków. Skala wstawiania bloku z uwzględnieniem jednostki rysunku bieżącego.

WYDRUK
Wydruk w układach. Ustawienia strony. Zamiana kolorów na wydruku – tabele styli. Skala wydruku, z uwzględnieniem jednostki rysunku. Ramka oraz tabelka rysunkowa. Jak przekazywać układy do nowych rysunków. Wydruk do PDF pojedynczych stron oraz wydruk do jednego pliku PDF z wielu plików DWG – wydruk zbiorczy.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email