Szkolenie Autocad: Essentials

czas trwania: 3 x 6 godzin (szkolenie weekendowe 2 x 8 godzin)

Szkolenie zostało przygotowane tak, by zupełnie nowi użytkownicy (bez doświadczenia w rysunkach technicznych) mogli rozpocząć pracę w aplikacji.  Skierowane jest przede wszystkim do szkół średnich. Niezbędne funkcje i metody wprowadzane są, w czasie realizowania konkretnych, praktycznych zadań.

Ramowy program szkolenia:

INTERFEJS, NAWIGACJA oraz METODY WYBIERANIA OBIEKTÓW
Interfejs aplikacji : karty i panele wstążki, pasek szybkiego dostępu, wiersz poleceń, pasek stanu. Najważniejsze palety programu. Nawigowanie w obszarze roboczym . Podstawowe metody wybierania obiektów. Trzy tryby pracy narzędzia LASSO. 

NARZĘDZIA DO RYSOWANIA
Narzędzia rysunkowe: OBIEKT, BIEGUN, ORTO, ŚLEDZENIE, DYNMODE. Układ kartezjański oraz biegunowy, współrzędne względne i bezwzględne. Przegląd narzędzi dostępnych na panelu Rysuj wstążki.

MODYFIKACJA OBIEKTÓW NA RYSUNKU
Przegląd narzędzi dostępnych na panelu Zmień wstążki. Edycja za pomocą uchwytów kontrolnych.

PRACA NA WARSTWACH
Tworzenie warstw. Edycja warstw. Sterowanie widocznością, zamrożeniem i blokowanie warstw do edycji.

ELEMENTY OPISOWE
Tekst i  style tekstu. Rozmiar tekstu a skala wydruku. Domyślna wysokość tekstu.

WYMIAROWANIE
Wstawianie wymiarów liniowych, wyrównanych, kątowych, promienia i średnicy, współrzędnych. Wymiarowanie szeregowe i od bazy. Styl budowlany i mechaniczny wymiarowania. Automatyczna zmiana rozmiaru opisów wymiarowych. 

PRACA NA BLOKACH
Wstawianie bloków. Odnajdywanie bloków zainstalowanych wraz z aplikacją. Skala wstawiania bloku z uwzględnieniem jednostki rysunku bieżącego.

WYDRUK
Wydruk w układach. Ustawienia strony. Skala wydruku, z uwzględnieniem jednostki rysunku. Ramka oraz tabelka rysunkowa. Wydruk do PDF.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email