Szkolenie 3ds Max: Intermediate

czas trwania: 3 x 6 godzin (szkolenie weekendowe 2 x 8 godzin)

Szkolenie 3ds Max stopień średnio zaawansowany.

Ramowy program szkolenia:

WPROWADZENIE DO PROGRAMU
interfejs użytkownika
foldery związane z projektem (project folders)
operacje na plikach związanych ze sceną

ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI
selekcja obiektów
transformacje
klonowanie obiektów (object cloning)
organizacja sceny i obiektów
warstwy
izolowanie obiektów

TWORZENIE I MODYFIKACJA OBIEKTÓW 3D
tworzenie kształtów
edycja krzywych
korzystanie ze stosu modyfikatorów
tworzenie obiektów na podstawie krzywych i modyfikatorów
podstawowe modyfikatory

MODELOWANIE SIATEK
Low-Poly
różnice między Mesh a Polymesh
poziomy edycji
operacje na siatkach

PRZYGOTOWANIE SCENY
kamery (cameras)
rodzaje świateł
prosty system oświetlenia sceny
narzędzia wspomagające oświetlenie (lighting tools)
globalna iluminacja i kontrola ekspozycji (indirect illumination and exposure control)
symulacja światła słonecznego

MATERIAŁY
materiały (materials)
praca z edytorem materiałów
material types (typy materiałów)
materiały typu arch&design (arch&design material)
korzystanie z predefiniowanych materiałów autodesk (using predefined promaterials)
korzystanie z map
koordynaty mapowania (mapping coordinates)
materiały złożone (multi sub-object)
tła (backgrounds)

RENDER
okno renderingu (rendered frame window)
ustawienia renderingu
wybór silnika renderującego
formaty plików wyjściowych (rendering output choices)

PRZYDATNE SKRÓTY KLAWIATUROWE I POJĘCIA

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email