Uzyskaj nawet 100% finansowania na kursy Autodesk® dla siebie lub swoich pracowników!

Ruszył nabór wniosków na 2019 rok o dofinansowanie usług szkoleniowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Wnioski składa się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Mieszkańcy Szczecina i okolic, składają dokumenty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, w formie papierowej lub elektronicznej.

Szczegółowe informacje, znajdują się tutaj: powiatowy urząd pracy w Szczecinie

O dofinansowanie może starać się każdy pracodawca, który zatrudnia minimum jedną osobę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dofinansowanie mogą otrzymać pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób zatrudnionych w firmie.

Można otrzymać nawet 100% dofinansowania na szkolenia, kursy, oraz inne formy kształcenia ustawicznego takie, jak studia podyplomowe.

Oferujemy różne formy wsparcia, w postaci szkoleń i specjalistycznego doradztwa. Możesz skorzystać z tzw. szkolenia otwartego albo specjalnie dedykowanego dla Twojej firmy. Kursy dedykowane a także konsultacje specjalistyczne, pozwalają rozwiązać konkretne problemy danego przedsiębiorstwa, usprawniając pracę Twojego zespołu projektowego!