Szkolenie Fusion 360 Level 3: Advanced

czas trwania: 16 godzin

KONFIGURACJA PROGRAMU
zarządzanie projektami
ustawienia wyświetlania, siatki i konfiguracja rzutni
ustawienia programu
Fusion 360 App Store

RZEŹBIENIE – SCULPT
wykorzystanie prymitywów
wierzchołki, krawędzie, ścianki i bryły
edycja kształtu swobodnego
opcje symetrii kształtu
narzędzia konwersji do i z T-spline

SIATKI – PATCH
import modelu
naprawa siatek
wypełnienie granic – boundary fill
offset oraz thicken

SIATKI TRÓJBOCZNE – MESCH
import stl
łączenie plików stl
narzędzia reduce i remesh
usuń i wypełnij ubytek

CZĘŚĆ BLACHOWA – SHEET METAL
tworzenie i modyfikacja stylu konstrukcji blachowej
narzędzie kołnierz – falange
generowanie wzoru płaskiego
dokumentacja i eksport konstrukcji blachowej