logo AAP

Czym jest AAP?

Autoryzowany Akademicki Partner Autodesk®  (ang. AAP – Authorized Academic Partner), to model znany za granicą – w Polsce jednak wciąż mało popularny. Jednym z założeń tej formy partnerstwa z firmą Autodesk®, jest bliska współpraca z uczelniami w regionie. Dlatego oprócz stałej oferty szkoleniowej oferujemy również bezpłatne warsztaty, pokazy i wykłady. Doradzamy również w kwestii wzmacniania wizerunku osobistego studentów, oraz dbamy o prestiż uczelni i promocję na forum międzynarodowym. 

Podpowiadamy jak zdać prestiżowe certyfikaty typu ACU oraz ACP .

By zdobyć odznakę:

Wybierz szkolenia z naszej oferty, zgodne z Twoją ścieżką rozwoju

Przygotuj się do egzaminu. 

Znajdź najbliższe centrum certyfikacyjne by zdać egzamin.

DON'T BE ANOTHER BRICK IN THE WALL

ASE_icon_small

Będąc na studiach uzyskaj unikalny status eksperta.
Tylko teraz masz tą możliwość.